Juha-Erik Aaltonen

Senior Consultant – B2B-försäljning & konsultverksamhet